Recomendados

sábado, 11 de diciembre de 2010

GUMERCINDO AYALA AQUINO - MANDU’A HE’ÊVA, YSYRY, ÑEPÃ PURAHEI, TEKOMEGUÃ (POESÍAS) / Fuente: ANTOLOGÍA DE LAS MEJORES POESÍAS EN GUARANÍ. Selección e Introducción: RUDY TORGA.POESÍAS EN GUARANÍ DE
(Enlace a datos biográficos y obras
en la GALERÍA DE LETRAS delMANDU’A HE’ÊVA


Asunción, agosto 3, 1966


Villarrica ha'ekuévo
Ahechá jesá rekópe,
Akoi guaichante hekópe
Hory pe che tavamí
Ha hetá kuñataĩ
Ku poragui hyjuipáva
Mombyrygui herãkuãiteva,
Mbyjá rendyicha omimbí.
Che yvyty katu ahecháma
Tapiaité hovyũva...
Ha araípe omoirũva
Amañavo yvaté,
Ha upegüinteva ha'e
Yvytú vevui asype,
Amoasãi ipiro’ype
Pe ysyvá ryakuãngué.
Villarrica ha’ekuévo
Osẽma che renondépe
Yvotyetá ñemondépe
Ko’ã táva jeguaká:
Karúmbe'y, Ykuá Pytã
Ymá cheguatá haguéva
Ha aveí herãkuãiteva
Kanchakué, che vy’ahá.
Tevikuary oje hasávo
Oimé ku Arroyovóvo
Mbohupa ohã’arõvo
Opurahéi pe ysyry,
Ha upégui Yvaroty
Pe Manú oikó hagüépe
Ikũgui hoky hagüépe
Hetaité ñe’ẽ yvoty.

Sanjasorõ, Arroyito
Ha Pasopé tyke’yra,
Ha oimé aveí tyvyra
Ykúa satï he’ihá,
Há iyykére opytá
Y’hovy vy’a raityva,
Kafety hyakuã asyva
Tujutĩ rapepeguá.
Oĩmé Lomas Valentinas
Tajamarkué ijypýpe,
Ha y’chororó syrype

Panambí ojerokypá,
Barrio Estación jahasá
Costa Espinillo upépe,
Temitỹetá apytépe
Niño de Praga oĩhá.
Villarrica ha’ekuévo
Oĩmbaité mandu’ápe,
Ha iyaty ko che resápe
Pe che yvy potyjerá,
Ha umí kuñataietá
Ichupé ombojeguáva
Porãgüi osüsũmbáva...
Ndaipóriva ijojahá.
Villarrica ha’ekuévo
Ichupe ahechapáva,
Ha pyvorépe opytáva
Ko cheñe’ãme añotỹ;
Ha arekó kéra yvoty
Che tavamí rayhupápe
Ha oikovéche angã kuápe
Arekó haicha, che sy.YSYRY


Mayo 30, 1964


Ysyry tembiechapýva guaranietéva hekópe
Hogue peẽme oñotỹva ñe’ẽ rory papapy
Ñande yvy ruguypotĩre oikovéva mba’apópe
Marõve oikuaa’ỹre... michĩmi jepy’apy.

Ysyry apyteréva... Oikovéva angata pópe
Paraguay mba’eteéva ani haguã okañy
Kirirĩme ha’eñónte, omyasaĩ ñe’ãpopópe
Hogue pype osusũva, imba'e ñe’ẽ yvoty.

Ysyry tembiechahárã... Ñe’ẽ papapy rupãva
Puraheirã oipovãva. Ha porãgui hyjuipáva.
Hi’ãra hína ko’agã, ko árape omboty

Upévarehe torýpe arumi che vy’apópe
Karai José C. Frutos ha avei hembirekópe
Ko maiteĩ che ñe’ãgui. ¡Ha hatã jepojopy!ÑEPÃ  PURAHEI


Guarania. Grabada en disco "Víctor"
por la orquesta de Félix Pérez Cardozo.


Mutilado:
Anike reñemondýi
Che sy marángatumi
Rehechare ne memby
Hetyma peteĩmi.

La patriarehe ame’ẽ
Hayhupápe che rete
Ha péina agã ajere
Ñande guerra opa rire.

Coro de mujeres:
Maldita sea la guerra
Que siembra muerte y horror
Maldita sea la guerra
Que nos llena de dolor

Mil veces maldita sea
La guerra atroz y cruel
Que en su paso va dejando
Mutilado por doquier.

Mutilado:
Anive pejahe’o
Pekirirĩanga che reindy.
Vy’a’ỹ pe mondoho
Ha cherehe pejeroky
Peru chéve mandu’a
Tahecha che rapekue
Ha pendepyri tovy’a
Che rekove pehengue.TEKOMEGUÃ


Año 1963


Yvy’ári jaguatávo
Mayma ñañopia’ã
Ha akóinte ñemihápe
Jareko pe tĩguã’ã

Maymavánte jaikovévo
Pukavýpe jaikove
Ha mberúicha jajuasávo
Jaja’yró ojuehe

Ñande rete ñañomivo
Aópe ñañemonde.
Ha ñande katu iguýpe
Popia rapo pire

Ñande pire yvopápe
Jajohei tapiaite
Ha ñane ãnga ikotýpe
Oñyñýi la ijare

Mayma potyju rekávo
Akóinte ñañe ñaña
Ha’ete oñoñemõiva
Jaikóva ñañe moaña

Arapýrehe ysóicha
Tyryrýpe jaikove
Mbyjape jaheka kuévo
Jahesy ñande rete

Umi máva iñarandúva
Oma’ẽnte yvatete
Ha yvýpe otyryrýva
Ikusugue hovake.
Fuente:
ANTOLOGÍA DE LAS MEJORES POESÍAS EN GUARANÍ.
Selección e Introducción:
Editorial El Lector,
Asunción-Paraguay, 1998 (pp. 214).


No hay comentarios:

Publicar un comentario