Recomendados

miércoles, 11 de agosto de 2010

CEFERINO SEGOVIA COLMÁN - CHE REINDY JUKY, IKAÑYMBY y NDACHEPO’ÁI NDEREHE (POESÍAS EN GUARANÍ) / Fuente: GOOGLE GRUPOS GUARANI ÑE’Ê.


CHE REINDY JUKY, IKAÑYMBY
y NDACHEPO’ÁI NDEREHE
Poesías de
CEFERINO SEGOVIA COLMÁN
(Enlace a datos biográficos y obras
En la GALERÍA DE LETRAS del
www.portalguarani.com )
.
CHE REINDY JUKY
I
Nde resa ysapy mborayhu ygua
Nde pire satî kunu’û rupa
Vy’a apyra’ỹ che rete rasa
Repukavymíramo reja che rendápe
.
II
Oime ka’aguýre ku ka’avove’i
Roky hovyûvaicha pe nde áva iporâ
Pe nde pyti’áre mborayhu opupúva
Ñemihápe oikómi chemoingo asy
.
III
Nde juru mbytégui amo che ñe’âkuápe
He’ê asyvéva añandu otyky
Ndaikatumo’âigui avave oikuaa
Ñemihapemínte nde réra ahenóiva
.
IV
Roñandu ypy guive che reindy juky
Aipo vy’a’ỹ ndaijavéi che ypýpe
Ko che py’apýpe katui amoñe’êva
Che pytu opávomante okirirîne

IKAÑYMBY
I
Mbyja iporâvéva ogueháicha oĝuahêvo pe ko’êtî
Peteî ahayhuvéva péina okañy chehegui
Tape tujáre ahakuévo ajuhu ipypore
Che hay’ópe chejuvy ne pore’ ỹ jasy memby
.
II
Arapahávaicha chéve ojopy che rekove
Heta araro’y pukukue arohasa vy’a’ỹ
Che apytu’û aitypeka ahekávo tetia’e
Añeha’â ikatuháicha ndererami amoñe’ê
.
III
¡Ha! Tupâsýma haĝua cherupyty ihovasa
Oĝuahênte peteî ára neñapytî ojora
Hechapyrâ iporâvéva che renondépe omoî
Mba’e porâ omoheñóivo ndejokuaimi che rendápe

NDACHEPO’ÁI NDEREHE
I

Che reindy juky rohenóita
Reikuaa porâgui che rohayhuha
Avy’araságui ku chemoirûramo
Mitâ tavymícha cherykuepaite
.
II
Oimentevoi omopytûsêva
Tape potîete ñandeguataha
Upeicharupínte reho mombyry
Ambue tetâme tesarái rekávo
.
III
Nde che mborayhu ndache’areichéne
Ereva’ekue chéve jeyjey rehóvo
Hetaite árama vy’a’ỹ puku che rete jopy
Ho’ysâvéva pore’ỹ pypukuetéva añandu
.
IV
Pytângy arapópe kuarahy oikekuévo
Mandu’a ijohavévamante oĝuahê che rendápe
Ndéve ĝuarâ Gracielita taipoty ko’ê pyahu
Naimo’âiramojepe jajeíne haĝua ojuehegui.
.
.
Visite la GALERÍA DE LETRAS
Amplio resumen de autores y obras
de la Literatura Paraguaya.
Poesía, Novela, Cuento, Ensayo, Teatro y mucho más.

No hay comentarios:

Publicar un comentario