Recomendados

martes, 3 de noviembre de 2009

CANUTO SALAS GUTIERREZ - TETÃYGUA REKOVE / Fuente: LAS CIEN MEJORES POESÍAS EN GUARANÍ. Por PEDRO ENCINA RAMOS y TATAJYVA.

CANUTO SALAS GUTIERREZ
.
TETÃYGUA REKOVE

** Intenso anhelo de paz y concordia expresado con felices y vigorosas frases en buen guaraní. - T.
.
Tetãygua ruguy ysyry ky'áicha oñehẽ reiva
oikóva rupi pogyrõ poguýpe ipiru ikã
ha'e kyre'ý jyva mbykymi ñorairõ haguéma
ndeykére ohasávo ao ky'amíre hesay ho'a.
.
. Py'a hatãite jareko rupi ñamombopa’ỹva
. ymaite guive ko ñane retã oikóva ohapy,
. ñande ryke'y yvyra jováire jahecha oguatáva
. ha mamo ohohápe tembe jeguaru hese ojeity.
.
Ñande symimi opytu'upáne py'atarovágui
ohenduha'ára karai jurúgui: "ñorairõ topa"
Ñe’ẽ guasuete imboupyréva Tupã rendaitégui
hi’ãma omyasãi ha tañahendu ñande tetãygua.
.
. Ja'epa jeýna oñopehẽnguéntevaha ko yvy ári,
. jaraha haguã tenonde jey ko ñane retã;
. ñande sy poyvi toveve potĩ tory jyva ári
. ohecha rire iguýpe oĩha teko jojapa.
Canuto Salas Gutierrez
.
(Fuente: LAS CIEN MEJORES POESÍAS EN GUARANÍ. Con nuevas incorporaciones y grafía actualizada. Por PEDRO ENCINA RAMOS y TATAJYVA. Asunción-Paraguay 1997 – 425 páginas).

1 comentario: