Recomendados

lunes, 14 de diciembre de 2009

MARIO RUBÉN ALVAREZ - ÑE’Ẽ APYTERE. A FLOR DE AUSENCIA (POEMARIO BILINGÜE: Castellano-Guarani)

ÑE’Ẽ APYTERE
A FLOR DE AUSENCIA
(POEMARIO BILINGÜE – Castellano-Guarani)
Editorial Servilibro,
Dirección editorial: Vidalia Sánchez
Asunción-Paraguay 2007
.
ÍNDICE
I:
Iha’arõmby / Kĩrĩrĩ / Guyra saite / Ñe’ẽ apytere / Tatapu
II: Yvy’ỹ Cielito / Ko’ẽ rekávo / Chokokue ruguy / Jatevu / Ko’ẽrõ / Mboriahu mano / Tetã rapo pyahu / Tupã mitãmi
III: Techaga’u rata / Yvága Potrero Yvaté / Che sy rovetãme / Ñasaindy pore’ỹme / Ahátamante che sy
IV: Yvága yvypegua / Cielito mborayhu / Hoky jeýva / Mbaraka ysapy / Vy’a reruha
V: Y memby
.
IHA’ÃRÕMBY
Toúna ñe’ẽ,
ñane retã apére toguata,
óga kapi'ípe toguahẽ,
táva guasu tohuguãitĩ,
toy'u ysyry satĩme,
topytu'u yvyra guýpe
opa rupi taisarambi,
toikuaa ñembyasy rova,
tomyendy vv'a rata,
tomombarete mborayhu,
toikytĩ kyhyje sã,
tomoirũ py'a guasu,
mitã resa tomokã,
kyse ha mboka tomuña,
tornyakã purahéi,
ñaña ruguái toisu'u,
toúna ñe’ẽ,
ára pyahta togueru,
tomondoho tesay,
tombogue py'a rasy,
tombopuka panambi,
tomoheñói ko’ẽ pepo,
toúna ñe’ẽ
ha kĩrĩrĩ pukuete pytu
toso, topa, tomanoite.
.
TETÃ RAPO PYAHU
Nde vállegui mombyry
kĩrĩrĩhápe reñeotỹ
ndereguerekói kurusu
ñanámante ndeaho'i.
.
Pedro Ignacio Gamarra
aretémango nde rekañy:
mamóiko ogue nde pypore
aváiko oñotỹ umi nde resa.
.
Ãgã peve ne kuimba'e
okañytéva upe ne ã
ha, pérupi, kyhyjpópe
oje'éiniva rejejukaha.
.
Remongúigui mborayhu
remoheñóigui tekojoja
remotenondégui ndeichagua
nde pypore oñemboje'o.
.
"Ãgãnte oguahẽne avei
pende rekávo kyse akua"
ndaje mburuvichápe ere
oĩmbámarõ arde kuararã.
.
Aníke reimo'ã rei
nde ruguy oñeñohẽha
opáyma ohóvo py'a nandi:
yvyguio ípytuhẽma sãso.
.
CHE SY ROVETÃME
Yvoty ñu nde réra he’i che sy
jazmín ryakuã nendive oke
nemoirũ mbyja ko’ẽmbota
yvytu nde kérare oñangareko.
.
Mbaraka omyakỹ márso ysapy
nde ára mbotýpe nemyangekói
mombyryetégui ndéve ogueru
ne memby mborayhu ha ñe'ẽ poty.
.
Isã Paraguay péina onnondoho
nerendápe oumívo hesay omokũ
ornondyirnívo nde ykére vy'a'ỹ
okueramívo ne ñe'ẽme sapy'a.
.
Epu'ãna Maria, che sy jojaha'ỹ,
ko purahéi hopehýi’ỹva ehendu
jasy rendýpe nde pukavy tomimbi
omboguemívo chehegui techaga'u.
.
ÑASAINDY PORE’ỸME
Aguahé niko che vállepe sapy'a
pyhare jerokyhápema añemboja
amongetáma voi peteĩ mitãkuña
ñe'ẽme omimbipáva chupe aikuave'ẽ.
.
“Yvoty apytépe, che rayhumírõ,
che áma roguerekóne katuete
rosa, diámela ha resella ryakuã
ndosoichéne nde ypýgui”, ha'e chupe.
.
"Rekañýnepa pya'ete chendive
che rekove ndevéntema ame’ẽse ",
vy'apaguévorna chupe aporandu,
ãvãko natekotevẽi ñambopuku.
.
Hóga rupíntema aiko upe rire
isy resa ore ãicha ore muña;
ore katu ñasaindy jehóntema roha'arõ
roho haguã vy'a jyva ári rojetepyso.
.
“Gállo ãgã osapukái peteĩvo
tajy kupépente nde che ra'arõ”
he'i chéve ojero'ávo ka'aru
.
CIELÍTO MBORAYHU
Allá va cielo y más cielo,
cielito che rembiayhu,
ella es un vivo lucero
oguejýva che moirũ.
.
Cielo, cielito y más cielo
cielito ko'ápe eju
acerca tu lenta mano
toguemi che vy'a'ỹ.
.
Ay cielo, cielo y más cielo
cielito yvygotyogua
he de apuñalar el mundo
rehóramo chehegui.
.
Cielito, cielo y más cielo
cielito resa mimbi
no me niegues la mirada
taikãmi ko che resay.
.
Cielo, cielito dichoso
cielito yvága poty
desde tu piel aromada
che ykére heñói vy'a.
.
Cielito de mis amores
cielito jojaha'ỹ
soy enteramente tuyo
che pytũ ru'ãmeve.
.
ÍNDICE DE POESÍAS EN CASTELLANO:
I:
Destino / Razones de la palabra / A quemarropa / Recuento / Mis zapatos / Sombra de sombras / Vía crucis / Tarde adentro / Creciente / Pablo de América / Anuncio de primavera / La voz / Rastros apagados / Estación final
II: Autobiografía / Preguntas a mi madre / Declaración de amor a Potrero Yvaté / A flor de ausencia / Eternidad de nostalgia / Intención de vuelo / Barro y estrella / Niño de olvido / Compañeros / Íntimo llamado
III: Tenaz compañera / El alba futura / Amo de las lenguas / Padre Miedo / Elegía de otoño
IV: Soledad / Mujer para un tiempo esperado / Ciclo vital / Esperando un canto / Petición / Instante mayor / Canto Popular / Júbilo mojado / Noche perpetua.

No hay comentarios:

Publicar un comentario